stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:

Zbycie prawa własności holownika „Franuś”.

Stocznia Szkuner Sp z o.o. z siedzibą we Władysławowie zaprasza do złożenia oferty cenowej w sprawie zbycia praw własności Holownika Franuś.

Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Opis techniczny:

Dane techniczne i identyfikacyjne holownika FRANUŚ.

- Długość całkowita-  15,30m

- Szerokość- 4,14 m

- Wysokość boczna – 2,16 m

- Silnik napędowy 1, PZM Puck , B-120 W

- Moc – 88kW

Rok budowy / przebudowy – 1905/1949.

Miejsce budowy : Stocznia im. Komuny Paryskiej , Gdynia.

Numer Rejestru PRS – 220033

Numer rejestracyjny – A/149/65

Symbol klasy – sKM 3  hol

Symbol urządzeń maszynowych sPRM

ŚWIADECTWO KLASY  numer S – 40297/20 jest ważne do 02.04.2024 r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

Przedmiot Postępowania znajduje się w Stoczni Szkuner Sp z o.o. 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 22.

Właścicielem przedmiotu postępowania jest Szkuner Sp z o.o. 84-120 Władysławowo ul. Portowa 22.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIE OFERT

Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: szkuner@szkuner.pl lub w formie pisemnej w siedzibie Szkuner Sp z o.o. we Władysławowie tj. 84-120 Władysławowo ul. Portowa 22 w Sekretariacie Zarządu, do dnia 17.01.2024 r. do godziny 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni Szkuner.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najwyższa cena brutto.

ZASTRZEŻENIA

Spółka Szkuner zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN