stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Szkuner” Sp. z o.o. wspólnie z partnerami z Litwy, Kaliningradu, Polski, Niemiec, Dani i Belgii realizuje międzynarodowy projekt INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2021

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji uruchomienia regularnej żeglugi wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych - E30, E40 i E70. Koncepcja obejmie aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne w celu osiągnięcia najlepszych możliwych skutków ekonomicznych.

Projekt opracuje rozwiązania transportowe wspierające aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku, koncentrując się na portach lokalnych, jako centrach rozwoju. Pomoże to zwiększyć konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększyć jego dostępność i atrakcyjność. Głównym z nich będzie otwarty model przepływu ładunków w Regionie Południowego Bałtyku, który będzie adresowany do sektora publicznego i biznesowego.

Głównymi rezultatami projektu INCONE60 będą:

  1. Kompleksowy raport na temat obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej regionów pod wpływem lokalnych portów Południowego Bałtyku. Raport będzie zawierał wyniki szczegółowych badań i analiz systemu transportowego w regionie oraz infrastruktury transportowej (drogi, kolej, śródlądowe drogi wodne, infrastruktura portowa). Opracowanie obejmie również analizę współpracy transgranicznej portów lokalnych, potrzeby w zakresie inwestycji i rozwoju oraz bariery rozwoju i wąskie gardła.
  2. W ramach projektu opracowany zostanie skomputeryzowany model przepływu towarów w regionie Południowego Bałtyku. Jego zakres będzie obejmować międzynarodowe drogi wodne - E30, E40, E60 i E70, a także transport drogowy i kolejowy. Celem tego modelu transportu będzie pokazanie aktualnej dystrybucji ładunków dla każdego sektora transportu oraz przedstawienie możliwości przesunięcia modalnego części przepływów ładunków na szlaki morsko-rzeczne.
  3. W ramach projektu przeprowadzone zostaną rejsy pilotażowe, z których najważniejszym będzie rejs na trasie Oostende (Belgia) – Klaipeda (litwa). Morsko-rzeczny statek zawinie do belgijskich, duńskich, niemieckich, polskich i litewskich portów lokalnych. Jego celem będzie pokazanie możliwości transportu ładunków i pasażerów wzdłuż MDW E60.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaprasza do naboru na kierunek Rybactwo 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkuner Sp. z o.o. jedną z najlepszych firma Pomorza.
Podczas "Gali Evening Pracodawców Pomorza" prezes Michał Hernik odebrał nagrodę w konkursie
"Pomorski Pracodawca Roku 2016".

Szkuner zwyciężył w kategorii średnich przedsiębiorstw.

Fot. M. Kosycarz/KFP; źródło: Pracodawcy Pomorza
oraz archiwum własne

   
 
   
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W minionym tygodniu (10.06.2016 r.) nasza firma była gospodarzem posiedzenian Rady FORUM OKRĘTOWEGO, stowarzyszenia zrzeszającego pracodawców z branży stoczniowej. Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE powstał w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłu okrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni i wytwórców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Artykuł w "Przeglądzie Samorządowym" wydanie kwietniowe.
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam poinformować, że Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności  przyznała "Szkuner" Sp. z o.o. tytuł 

"Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2015"

 oraz 

"Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRY PRACODAWCA 2015"

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Szkuner" Sp. z o.o. została nimonowana przez Redakcję Forum Biznesu do tytułów"Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2015"oraz"Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRY PRACODAWCA 2015"
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W październiku br. nasza firma wzięła udział w programie telewizyjnym emitowanym przez TVP pt.: "Kryptonim Szef". 
Dyrektor Stoczni - Marcin Ryngwelski wcielił się w rolę Łukasza Sikory i zmierzył się z pracą rybaka, pracownika przetwórni rybnej oraz pracownika stoczni.

 
   
 
 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN