stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

DZIAŁ ADMINISTRACJI / NIERUCHOMOŚCI

"Szkuner" Sp. z o.o. oprócz swojej działalności podstawowej - połów i przetwórstwo ryb, usługi stoczniowe oraz zarząd portem we Władysławowie - zajmuje się również wynajmem i dzierżawą powierzchni lokalowych na cele biurowe i magazynowe. Posiadając własne nieruchomości gruntowe i lokale użytkowe umożliwia korzystanie z tej infrastruktury w atrakcyjnej lokalizacji Portu we Władysławowie na działalności sezonowe i całoroczne.

Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się Administracja Nieruchomościami, która wchodzi w skład Działu Administracji. Zadania, które ciążą na Administracji Nieruchomościami :


1. Ogólne Warunki Umowy i Cennik Usług Portowych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023 Prezesa Zarządu SZKUNER Sp. z o.o. z dn. 29.12.2023 r.)

2. Ogłoszenia i przetargi

 

NIERUCHOMOŚCI :

1. Działka nr 759 (o pow. 10.000 m² położona przy ul. Portowej).


LOKALE :

1. Budynek Sieciarni na terenie Portu we Władysławowie - pomieszczenia na I piętrze. 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN