stocznia_08.jpg stocznia_10.jpg stocznia_07.jpg Port2.jpg DSC_8575-baner.jpg Port - foto z filmu 2a.jpg DSC_8195-baner.jpg

 

 Władysławowo 25-04-2019

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE !!!

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze 2014 – 2020

 

Tytuł : Dostawa , montaż i uruchomienie rolowanej bramy szybkobieżnej w zakładzie

SZKUNER Sp. z o.o.

 

Zamawiający:

Nazwa /firma/: „SZKUNER” Sp. z o.o.

Adres /siedziba/: 84-120 Władysławowo ul. Portowa 22

NIP: 587-020-05-18

Tel.: 058 6777555

e-mail: szkuner@szkuner.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż i uruchomienie szybkobieżnej bramy rolowanej zewnętrznej zainstalowanej w przedsionkach wjazdowych do hali produkcyjnej .

Prosimy o wycenę kosztów na podstawie załączonej specyfikacji.

 

Specyfikacja wyceny ofertowej :

1. Brama rolowana szybkobieżna , zewnętrzna - szt 2

a) Płaszcz z mechanizmem samonaprawy ( anty crash )

b) Awaryjne otwieranie przy braku zasilania elektrycznego

c) Segment okienny w płaszczu bramy

d) Automatyka sterująca

 

- otwieranie , zamykanie z obu stron wyłącznikiem sznurkowym

- sygnalizacja świetlna pracy bramy

e) Wymiar w świetle otworu montażowego : szer. 2500 mm , wys. 2500 mm

 

Cena brutto i netto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na

realizację zadania.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce: 84-120 WŁADYSŁAWOWO ul. PORTOWA 22

Sposób: forma elektroniczna (adres e-mail: szkuner@szkuner.pl lub forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera)

Termin realizacji zadania : 29 tydzień / 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 maj 2019 r.

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się z ofertą zapoznać.

Termin związania ofertą: 90 dni

Informacja o postępowaniu:

Informacji w sprawie postępowania udziela: Mirosław Sieradzki – dział techniczny ,

tel 58 6777520 , adres e-mail: msieradzki@szkuner.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2015 “"STUDIO H”. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN